Terma dan syarat

1. Penyumberan dan Pengantaraan:

   Kedai berfungsi sebagai perantara dan bukan pemula kunci digital. Akauntabiliti kedai terhenti apabila kunci pengaktifan berjaya.

2. Bayaran balik dan Pertukaran:

   Kunci sekali dijual tidak boleh ditarik balik dan tidak boleh diganti. Adalah menjadi tanggungjawab pembeli untuk mengesahkan butiran penting dan spesifikasi produk dengan teliti sebelum memuktamadkan pembelian.

3. Perlindungan Waranti:

   Waranti sebulan dilanjutkan oleh kedai untuk produk digital. Bagi pembeli yang ingin mendapatkan jaminan lanjutan, perundingan terus dengan syarikat masing-masing adalah perlu.

4. Tanggung Rugi Undang-undang:

   Kedai tidak bertanggungjawab atas kesan undang-undang yang berpunca daripada penyalahgunaan produk. Ini merangkumi penggunaan produk yang tidak ditetapkan untuk tujuan korporat atau institusi.

5. Dinamik Harga:

   Harga utama terdedah kepada perubahan tanpa notis awal. Adalah menjadi tanggungjawab pembeli untuk mengesahkan harga semasa kunci sebelum melaksanakan transaksi.

6. Liabiliti Teknikal:

   Kedai menafikan tanggungjawab untuk sebarang anomali teknikal atau perisian yang timbul pada peranti pembeli. Pembeli bertanggungjawab untuk memastikan pematuhan dengan keperluan setiap perisian yang dimaksudkan.

7. Akujanji Pelanggan:

   Pelanggan diamanahkan dengan tanggungjawab untuk meneliti butiran setiap kunci dengan teliti.

8. Temporal Utama:

   Semua kunci perisian daripada EasyiTechs adalah terbuka melainkan dinyatakan sebaliknya secara eksplisit. Sebagai contoh, langganan antivirus biasanya menjangkau tempoh tahunan.

9. Tetingkap Pengaktifan:

   Pembeli mesti segera mengaktifkan kunci selepas menerima atau dalam tempoh maksimum tiga hari sebagai tarikh akhir pengaktifan yang ditetapkan. Pengekalan berpanjangan kunci tidak aktif melebihi tiga hari adalah tidak dibenarkan.

10. Protokol Pengaktifan:

    Pengaktifan kunci adalah penting selepas diterima atau dalam tempoh maksimum tiga hari sebagai tempoh masa pengaktifan yang ditetapkan. Meminta kunci tanpa mengaktifkannya dalam tempoh yang ditetapkan adalah tidak dibenarkan.

11. Polisi Pemulangan:

    Selepas penerimaan, tiada peruntukan untuk memulangkan pesanan dalam apa jua keadaan.

12. Perjanjian Pembeli:

    Permintaan pembeli untuk mana-mana kunci sememangnya membayangkan persetujuan dengan terma dan syarat yang dinyatakan di atas.

13. Kelayakan Bayaran Balik:

    Permintaan bayaran balik dilayan semata-mata jika pengganti untuk produk digital yang sama dihantar dan terbukti tidak berfungsi.

14. Pindaan Terma:

    Terma dan syarat adalah tertakluk kepada kemas kini berkala, dan kedai tidak bertanggungjawab untuk memberikan notis awal tentang perubahan.

My Cart
Close Wishlist
Close Recently Viewed
Categories